Yrityskauppapaikka

lehtio-iso

Myydään yrityksiä

Tällä hetkellä ei ole yrityksiä myytävänä.

 

HILJAINEN MYYNTI

Jos epäröit jättää yritystäsi kauppapaikallemme myyntiin, voimme toteuttaa myynnin myös hiljaisena myyntinä, jolloin yrityksesi käsitellään alusta loppuun saakka anonyyminä eli sinulle välitetään yrityksestäsi kiinnostuneet ostajakanditaatit ja sinä päätät, kenen kanssa haluat jatkaa neuvottelua... Luonnollisesti teemme näiden tosiostajien kanssa salassapitosopimukset varmistaaksemme tietojen pysymisen hallinnassa ja oikeissa käsissä.

lehtio-iso2

lehtio-iso3  SUOMALAISIA YRITYSVÄLITTÄJIÄ

Suomen Yrityskaupat Oy, Suomen yritysmyynti Oy,  Suomen Yrityspörssi, Finnwin Oy, Suomen omistajavaihdosseura ry.

ARTIKKELEITA

TILANNEKATSAUS

Yrityspuolella toimialoittain tarkasteltuna näkemyksemme Suomen suhdanne- ja yritysjärjestelytilanteesta on seuraava:

1) Kiinteistötekniikan ja rakentamisen aloilla suhdanne on edelleen haastava. Pitkään jatkunut, liiankin kova hintakilpailu lienee tulossa tiensä päähän. Kasvua ei ole enää mahdollista ylläpitää kannattavuuden kustannuksella. Onkin oletettavaa, että toimialalla hintatasot paranevat, joka vaikuttaa nopeasti alan yritysten kannattavuuteen positiivisesti. Tätä näkemystä tukevat myös odotukset kysynnän vilkastumisesta mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana. Aluekohtaiset erot ovat suuria ja suhdanneodotukset vaihtelevat siten merkittävästi alueen investointiodotusten mukaisesti. Yritysjärjestelyjä näillä toimialoilla on näkemyksemme mukaan tulossa tänä ja seuraavana vuonna merkittävästi viime vuosia enemmän. Erityistä arvoa on avainhenkilöiden sitoutumisella liiketoimintaan järjestelyn jälkeen.

2) Teollisuuden toimialalla yleinen epävarmuus on heikentänyt alihankintayritysten mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan. Alihankintateollisuudessa on mahdollista, että euroalueen piristymisen ja euron arvon alenemisen myötä käänne kapasiteetin tarpeessa tulee olemaan erittäin voimakas. Jo vuosia hidastunut investointitahti alan yrityksissä on luonut patoutunutta kysyntää. Tämä tulee käsityksemme mukaan lisäämään alihankintayritysten yrityskauppoja merkittävästi vuoden 2015 loppupuolella. Alihankintapuolella tilaajien kautta tulevat tarpeet suurempien alihankkijakokonaisuuksien muodostumisesta lisäävät osaltaan järjestelyjä. Tuotteita valmistavan teollisuuden osalta markkinat ja yritysjärjestelyjen tarve on hyvin segmenttikohtaista. Pääsääntöisesti odotukset tuoteteollisuudessa ovat samansuuntaiset kuin alihankkijoilla.

3) ICT-alan toimijat voidaan järjestelymielessä jakaa karkeasti kahteen lohkoon: tuotekehityslähtöiset start-up –yhtiöt, jotka ovat joko alkuvaiheessa tai ovat jo saavuttaneet nopeasti merkittävän liiketoiminnan ja toisaalta vakiintunutta liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt, joille ICT on lähinnä väline toteuttaa olemassaolevaa vakiintunutta liiketoimintaa. Olemme keskittyneet ICT-alalla toimijoihin, jotka harjoittavat vakiintunutta liiketoimintaa. Näiden yritysten osalta viime vuodet ovat olleet kohtuullisen aktiivisia yritysjärjestelyissä eikä yleisen suhdanneodotuksen mahdollinen paraneminen ainakaan vähennä halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestelyihin. ICT-toimialan vakiintuneiden toimijoiden osalta konsolidaatio jatkuu odotettavasti vilkkaana.

4) Yksityisissä palveluyrityksissä tilanne jatkuu ennallaan eli liiketoiminnan vakaus on suhteellisen hyvällä tolalla ja yritysten tulokset ja liikevaihto kasvavat tasaisesti myös vuoden 2015 aikana. Erityisesti 2015 tulee näkymään uuden hallituksen toimenpiteet parantaa yrittäjyyden edellytyksiä Suomessa, mikä näkyy yritysten johdon ja yrittäjien positiivisena uskona myös lähitulevaisuudessa tehdä kannattavaa yritystoimintaa Suomessa ja tätä kautta antaa työtä ja toimeentuloa työntekijöille Suomessa.

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys

04.06.2015

Pienten yritysten rahoitustilanne ja maksuvalmius saavat helpotusta uuden hallituksen myötä, jos hallitusohjelmaan kirjattu maksuperustainen arvonlisävero toteutetaan.

Uudistus koskisi alle 500 000 euron liikevaihdon yrityksiä, jotka saisivat jatkossa maksaa arvonlisäveron vasta kun lasku on maksettu, eikä kuten tällä hetkellä myyntihetken tai laskun päiväyksen perusteella. Koska maksuajat ovat pidentyneet, uusi malli olisi monelle yrittäjälle erittäin tervetullut uudistus. Jos laskunmaksu viivästyisi, yrityksen ei siis tarvitsisi maksaa arvonlisäveroa etukäteen. Käyttöpääoman vapautuminen toisi helpotusta haastavassa taloustilanteessa.